Ведро 9,0 л с кр. цил. без рис. безобод. (4) (48) С-1221Ц/Рб